Styret innkaller herved til årsmøte

Skribent admin

… i Astor ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes den 30. mars 2022, kl. 19.00 i Dalgård ishall.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2022 pr. epost til leder@astorhockey.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte!

For innmelding i klubben, send epost til sekretar@astorhockey.com .

Med vennlig hilsen Styret